Ko spiritisms saka par audžubērniem: uzziniet tagad!

Ko spiritisms saka par audžubērniem: uzziniet tagad!
Edward Sherman

Satura rādītājs

Vai zinājāt, ka spiritisms daudz ko stāsta par audžubērniem? Jā, par tiem sirds bērniem, uz kuriem dažas ģimenes bieži vien raugās ar neuzticību un pat nicinājumu. Bet vai tas ir taisnīgi? Uzzināsim to kopā!

Vispirms ir svarīgi izprast ģimenes jēdzienu saskaņā ar spirituālismu. Šai doktrīnai bioloģiskās attiecības starp vecākiem un bērniem nav vienīgais ģimenes pamats. Mīlestība un radniecība var veidot tikpat stipras saites kā asinsradniecība.

Un tieši šeit iestājas pamācekļi. Viņi nav vecāku savienības auglis, taču viņi var būt tikpat mīlēti un lolojami kā jebkurš bioloģiskais bērns. Patiesībā bieži vien pats gars vēl pirms piedzimšanas ir izvēlējies viņus, lai viņi kļūtu par šīs ģimenes locekļiem.

Bet diemžēl ne visi to tā saprot. Bieži vien audžubērni tiek uzskatīti par "iebrucējiem" ģimenes dinamikā, par joku vai slēptas kritikas objektu. Skumji domāt, ka joprojām ir cilvēki ar tik ierobežotu mentalitāti, vai ne?

Tomēr saskaņā ar spirituālisma viedokli šāda uzvedība tikai parāda, cik ļoti šiem cilvēkiem vēl ir garīgi jāattīstās. Galu galā, ja mēs visi Dieva priekšā esam brāļi, tad kāda atšķirība starp bioloģisko dēlu un patēvu Debesu Tēva acīs? Neviena!

Tāpēc atvērsim savas sirdis, lai uzņemtu šos sirds bērnus ar visu mīlestību un rūpēm, ko viņi ir pelnījuši. Un, ja esat audžubērns, ziniet, ka esat tikpat mīlēts un novērtēts kā jebkurš cits ģimenes loceklis.

Vai zinājāt, ka spiritisma mācībā ir ļoti interesants skatījums uz audžubērnu un audžuvecāku attiecībām? Saskaņā ar šo mācību ģimene ir dvēseļu grupa, kas dažādās inkarnācijās atkal satiekas, lai kopā attīstītos. Tāpēc ģimenes saites nosaka ne tikai asinsradniecība, bet arī garīgā radniecība.

Bet kā tikt galā ar grūtībām, kas var rasties šajās attiecībās? Svarīga ir empātija, sapratne un savstarpēja cieņa. Tādas simpātijas kā "dakša zem ledusskapja" var palīdzēt harmonizēt ģimenes vidi, taču ir vērts atcerēties, ka tās neaizstāj dialogu un mierīgu risinājumu meklēšanu.

Ja esat sapņojis automašīnu bez riteņa, tā var būt zīme, ka kaut kas jūsu dzīvē ir jānoregulē vai jālabo. Sapņu interpretācija var būt veids, kā labāk izprast mūsu iekšējos konfliktus un rast risinājumus.

Lai uzzinātu vairāk par šīm tēmām un citiem ezotēriskās pasaules kurioziem, iepazīstieties ar ceļvedi.

Saturs

  Ko spiritisms saka par audžubērniem:

  Runājot par audžubērniem, bieži vien prātā nāk sarežģītu, konfliktu un nesaskaņu pilnu attiecību tēls. Tomēr saskaņā ar spirituālisma doktrīnu ģimenes saites ir daudz plašākas par asinssaitēm. Spiritisma izpratnē ģimeni veido dvēseles, kuras citās dzīvēs jau ir bijušas saistītas ar jūtu saitēm.

  Šādā veidā spiritisms mums māca, ka nav svarīgi, vai bērns ir dzimis no mūsu miesām vai nē, viņš ir tāds pats cilvēks kā jebkurš cits un ir pelnījis visu mīlestību un cieņu, kādu mēs varam sniegt. Tādēļ audžubērni ir tikai vēl viena iespēja mums īstenot savu spēju mīlēt un rūpēties par savu tuvāko.

  Attiecības starp vecākiem un audžubērniem saskaņā ar spitālisma viedokli

  Bieži vien vecāku un audžuvecāku attiecības var iezīmēties ar grūtībām un izaicinājumiem. Tas var notikt tāpēc, ka šie cilvēki atrodas savstarpējas mācīšanās procesā, cenšoties viens otru labāk iepazīt un veidot veselīgas un harmoniskas attiecības.

  Saskaņā ar spirituālismu konfliktus, kas rodas šajās attiecībās, var uzskatīt par izaugsmes un garīgās evolūcijas iespējām. Ir svarīgi atcerēties, ka katram ir savs ceļš, pa kuru jāiet, un savas mācības, kas jāmācās. Tāpēc ir svarīgi, lai starp iesaistītajām pusēm valdītu pacietība, sapratne un dialogs.

  Kā tikt galā ar grūtībām attiecībās starp patēviem, pamātēm un audžubērniem spirituālismā?

  Viena no galvenajām grūtībām tēvoča, pamātes un audžubērna attiecībās ir jautājums par autoritāti. bieži vien patēvs vai pamāte jūtas nedroši, kad saskaras ar bērnu, kurš nav viņu bioloģiskais bērns, un viņiem var būt grūti noteikt ierobežojumus un noteikumus.

  Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka autoritāte ir jāīsteno ar mīlestību un cieņu, vienmēr tiecoties uz bērna labklājību. turklāt ir svarīgi, lai starp vecākiem un audžubērniem būtu laba komunikācija, lai katrs varētu brīvi izteikties un atklāt savas vajadzības un vēlmes.

  Audžuvecāki: izaicinājums ģimenei no spitālisma viedokļa

  Pamātebērnus var uztvert kā izaicinājumu ģimenei, bet arī kā svētību. Viņi sniedz mums jaunas iespējas mācīties, augt un garīgi attīstīties. Ir svarīgi atcerēties, ka katram ir savs ceļš, pa kuru iet, un savas mācības, kas jāmācās.

  Lai veselīgi stātos pretī šim izaicinājumam, ir svarīgi, lai vecāku un audžuvecāku attiecībās valdītu mīlestība, cieņa un dialogs. Ir jāsaprot, ka katram ir savs dzīvesstāsts un savas grūtības un ka vissvarīgākais ir atbalstīt vienam otru un censties kopā augt.

  Mīlestības un cieņas nozīme vecāku, bērnu un audžubērnu līdzāspastāvēšanā spirituālismā

  Mīlestībai un cieņai ir būtiska nozīme jebkurās attiecībās, īpaši attiecībās starp vecākiem, bērniem un audžubērniem. Spiritisms māca, ka visi cilvēki ir pelnījuši mīlestību un cieņu neatkarīgi no viņu izcelsmes vai stāvokļa.

  Tas nozīmē izturēties pret audžubērniem kā pret saviem bērniem, pieņemt un atbalstīt viņu vajadzības un vēlmes. Tas nozīmē arī cienīt katra atšķirīgo un ierobežoto, vienmēr cenšoties panākt harmoniju un līdzsvaru ģimenes dzīvē.

  Skatīt arī: Atdzist uz labās rokas: atklāta garīgā nozīme

  Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, ko spiritisms saka par audžuvecākiem? Nu, šis ir jautājums, kas var radīt daudz šaubu un jautājumu. Taču saskaņā ar spirituālisma doktrīnu ir svarīgi atcerēties, ka mēs visi esam brāļi Kristū neatkarīgi no asinsradniecības. Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, apmeklējiet Brazīlijas Spirituālisma federācijas vietni un iedziļinieties šajā svarīgajā jautājumā.

  👨‍👩‍👧‍👦 💖 👀
  Ģimenes jēdziens spiritismā Mīlestība un radniecība veido tikpat stipras saites kā asinssaites -
  Pamātesbērni Viņi var būt tikpat mīlēti un lolojami kā jebkurš bioloģiskais bērns. Bieži tiek uzskatīti par "iebrucējiem" ģimenes dinamikā.
  Ierobežota uzvedība Tas liecina par garīgās attīstības nepieciešamību. -
  Nepilngadīgo bērnu novērtēšana Atveriet mūsu sirdis, lai uzņemtu tos ar mīlestību un rūpēm. Audžubērni ir tikpat mīlēti un novērtēti kā jebkurš cits ģimenes loceklis.

  Biežāk uzdotie jautājumi: Ko spitālisms saka par audžubērniem?

  1. Kāda ir pamātesbērna definīcija spiritisma izpratnē?

  Spiritisma izpratnē audžubērns ir persona, kas nav viena laulātā bioloģiskais bērns, taču dzīvo zem viena jumta un pret viņu izturas kā pret ģimenes locekli.

  2. Vai garu pārstāvji uz audžubērniem raugās atšķirīgi?

  Nē, gariem nav atšķirības starp bioloģiskajiem bērniem un audžubērniem. Visi tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem dievišķo likumu priekšā.

  3) Kādām vajadzētu būt vecāku un audžubērnu attiecībām saskaņā ar spiritisma teoriju?

  Spiritisms sludina beznosacījumu mīlestību un brālību starp visiem cilvēkiem. Tāpēc vecāku un audžuvecāku attiecībām jābūt balstītām uz cieņu, sapratni un savstarpēju pieķeršanos.

  4. Vai vecākiem ir kāda īpaša atbildība pret saviem audžubērniem?

  Jā, vecākiem ir pienākums rūpēties par saviem audžubērniem, audzināt un vadīt viņus tāpat kā savus bērnus. Tas ietver mīlestības, uzmanības un emocionāla atbalsta sniegšanu, kad vien tas nepieciešams.

  5. un audžubērni, kāda ir viņu atbildība ģimenes attiecībās?

  Arī audžubērniem ir pienākums integrēties ģimenē kopumā, cienot savus vecākus un brāļus un māsas, piedaloties ģimenes pasākumos un veicinot visu labklājību.

  6) Kā spiritisms redz jautājumu par mantojumu starp audžubērniem un bioloģiskajiem bērniem?

  Spiritisma izpratnē visiem bērniem ir vienādas tiesības uz vecāku atstāto mantojumu neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav bioloģiski. Svarīgi, lai dalīšana notiktu taisnīgi un vienlīdzīgi.

  7) Vai ir bieži sastopami konflikti starp audžubērniem un bioloģiskajiem bērniem, kad runa ir par mantojuma sadali?

  Diemžēl jā, bet spiritisms māca, ka nauda un materiālās vērtības ir pārejošas un tām nevajadzētu būt par motīvu ģimenes strīdos. Mums jāatceras, ka mīlestība un savienība ir daudz vērtīgāka par jebkuru materiālo bagātību.

  8. un attiecībā uz laulību starp cilvēkiem, kuriem jau ir bērni, kā būtu jāveido kopdzīve starp audžubērniem?

  Pamīļbērnu līdzāspastāvēšanai jābalstās uz cieņu, iecietību un dialogu. Ir svarīgi, lai viņi tiktu mudināti iepazīt viens otru un dzīvot kopā harmoniski, kā brāļi un māsas.

  9) Vai spiritisms uzskata, ka adoptēt audžubērnu ir cēla attieksme?

  Jā, adoptēt audžubērnu tiek uzskatīts par cēlu un altruistisku attieksmi, jo tas apliecina mīlestību un apņemšanos rūpēties par citu labklājību.

  10) Kā spiritisms redz vecvecāku lomu attiecībā uz audžubērniem?

  Vecvecākiem ir svarīga loma savu audžubērnu dzīvē, jo viņi var sniegt mīlestību, sirsnību, gudrību un dzīves pieredzi. Spiritisms augstu vērtē vecvecāku klātbūtni ģimenē un mudina viņus aktīvi piedalīties mazbērnu dzīvē.

  11) Kā ir ar patēva bērnu reliģisko izglītību, kāds ir Spiritisma ieteikums?

  Spiritisms neuzspiež konkrētu reliģiju, bet iesaka vecākiem piedāvāt saviem audžubērniem reliģisku izglītību, kas balstīta uz mīlestību pret tuvāko, labdarību un cieņu pret atšķirībām.

  12) Kā spiritisms redz jautājumu par audžuvecāku aizbildniecību vecāku šķiršanās gadījumā?

  Spiritisms iesaka par audžuvecāku aizgādību lemt taisnīgi un līdzsvaroti, ņemot vērā bērnu labklājību un tiesības dzīvot kopā ar abiem vecākiem.

  13. Kādi ir galvenie tikumi, kas saskaņā ar spiritismu būtu jākopj audžubērniem?

  Audžuvecākiem būtu jākopj pateicība, cieņa, pazemība, iecietība un līdzcietība. Šie tikumi palīdz veidot veselīgas un harmoniskas attiecības ģimenē.

  14. kāds ir spiritisma vēstījums vecākiem un audžubērniem, kuri saskaras ar grūtībām ģimenes attiecībās?

  Spiritisma vēstījums ir mīlestības, sapratnes un piedošanas vēstījums. Svarīgi ir atcerēties, ka mēs visi esam augoši gari un ka esam šeit, lai mācītos un augtu kopā.

  Skatīt arī: Uzziniet, ko nozīmē sapņot par apgāztu automašīnu!

  15) Un nobeigumā - kāda ir galvenā spiritisma mācība attiecībā uz audžubērniem?

  Spiritisma galvenā mācība
  Edward Sherman
  Edward Sherman
  Edvards Šermans ir slavens autors, garīgais dziednieks un intuitīvs ceļvedis. Viņa darbs ir vērsts uz to, lai palīdzētu cilvēkiem sazināties ar savu iekšējo būtību un sasniegt garīgo līdzsvaru. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi Edvards ir atbalstījis neskaitāmus cilvēkus ar savām dziedināšanas sesijām, darbnīcām un saprātīgām mācībām.Edvarda zināšanas ir saistītas ar dažādām ezotēriskām praksēm, tostarp intuitīviem lasījumiem, enerģijas dziedināšanu, meditāciju un jogu. Viņa unikālā pieeja garīgumam apvieno dažādu tradīciju senās gudrības ar mūsdienu tehnikām, veicinot dziļas personības transformācijas saviem klientiem.Papildus savam dziednieka darbam Edvards ir arī prasmīgs rakstnieks. Viņš ir sarakstījis vairākas grāmatas un rakstus par garīgumu un personīgo izaugsmi, iedvesmojot lasītājus visā pasaulē ar saviem ieskatiem un pārdomas rosinošiem vēstījumiem.Izmantojot savu emuāru Ezotēriskais ceļvedis, Edvards dalās aizraušanās ar ezotēriskām praksēm un sniedz praktiskus norādījumus garīgās labklājības uzlabošanai. Viņa emuārs ir vērtīgs resurss ikvienam, kas vēlas padziļināt izpratni par garīgumu un atraisīt savu patieso potenciālu.