Ką spiritizmas sako apie įvaikius: sužinokite dabar!

Ką spiritizmas sako apie įvaikius: sužinokite dabar!
Edward Sherman

Turinys

Ar žinojote, kad spiritizmas turi daug ką pasakyti apie įvaikius? Taip, tuos širdies vaikus, į kuriuos kai kurios šeimos dažnai žiūri su nepasitikėjimu ir net panieka. Bet ar tai teisinga? Sužinokime tai kartu!

Taip pat žr: Sapnuoti, kad semiate vandenį iš šulinio? Sužinokite, ką tai reiškia!

Pirmiausia svarbu suprasti šeimos sampratą pagal spiritizmą. Šiai doktrinai biologinis tėvų ir vaikų ryšys nėra vienintelis šeimos pagrindas. Meilė ir giminystė gali sukurti tokius pat stiprius ryšius kaip ir kraujo ryšiai.

Jie nėra tėvų sąjungos vaisius, tačiau gali būti mylimi ir branginami taip pat, kaip ir bet kuris biologinis vaikas. Tiesą sakant, dažnai juos dar prieš gimimą pati dvasia pasirinko būti tos šeimos dalimi.

Deja, bet ne visi taip supranta. Dažnai į įvaikius žiūrima kaip į "įsibrovėlius" į šeimos dinamiką, juokų ar užgaulios kritikos taikinį. Liūdna pagalvoti, kad vis dar yra žmonių su tokiu ribotu mąstymu, ar ne?

Tačiau, pasak spiritizmo atstovų, toks elgesys tik parodo, kiek daug šiems žmonėms dar reikia dvasiškai tobulėti. Galų gale, jei mes visi esame broliai Dievo akivaizdoje, koks skirtumas tarp biologinio sūnaus ir įvaikio Dangiškojo Tėvo akyse? Nė vieno!

Taigi atverkime savo širdis ir priimkime šiuos širdies vaikus su visa meile ir rūpesčiu, kurio jie nusipelno. O jei esate įvaikis, žinokite, kad esate toks pat mylimas ir vertinamas kaip ir bet kuris kitas šeimos narys.

Ar žinojote, kad spiritizmas turi labai įdomų požiūrį į patėvių ir pamotės santykius? Pagal šią doktriną šeima - tai grupė sielų, kurios vėl susitinka įvairiuose įsikūnijimuose, kad kartu evoliucionuotų. Todėl šeimos ryšius apibrėžia ne tik kraujo, bet ir dvasinė giminystė.

Tačiau kaip spręsti sunkumus, kurie gali kilti šiuose santykiuose? Svarbiausia - empatija, supratimas ir abipusė pagarba. Simpatijos, tokios kaip "šakutė po šaldytuvu", gali padėti harmonizuoti šeimos aplinką, tačiau verta prisiminti, kad jos nepakeičia dialogo ir taikių sprendimų paieškos.

Jei sapnavote automobilį be rato, tai gali būti ženklas, kad kažką jūsų gyvenime reikia pakoreguoti arba pataisyti. Sapnų aiškinimas gali būti būdas geriau suprasti savo vidinius konfliktus ir rasti sprendimus.

Jei norite daugiau sužinoti apie šias temas ir kitas ezoterinio pasaulio įdomybes, apsilankykite vadove

Turinys

  Ką spiritizmas sako apie įvaikius:

  Kai kalbama apie įvaikius, dažnai galvoje iškyla sudėtingų, konfliktų ir nesutarimų kupinų santykių įvaizdis. Tačiau pagal spiritizmo doktriną šeimos ryšiai toli gražu neapsiriboja kraujo ryšiais. Pagal spiritizmą šeimą sudaro sielos, kurias kituose gyvenimuose jau siejo jausminiai ryšiai.

  Taip spiritizmas mus moko, kad nesvarbu, ar vaikas gimė iš mūsų įsčių, ar ne, jis yra toks pat žmogus, kaip ir visi kiti, ir nusipelno visos mūsų meilės ir pagarbos. Todėl įvaikiai yra tik dar viena galimybė mums pasinaudoti savo gebėjimu mylėti ir rūpintis artimu.

  Tėvų ir įtėvių santykiai pagal spiritistų požiūrį

  Dažnai tėvų ir įtėvių santykiai gali pasižymėti sunkumais ir iššūkiais. Taip gali atsitikti todėl, kad šie žmonės dalyvauja abipusio mokymosi procese, siekia geriau pažinti vienas kitą ir sukurti sveikus bei harmoningus santykius.

  Pasak spiritizmo, šiuose santykiuose kylantys konfliktai gali būti vertinami kaip augimo ir dvasinės evoliucijos galimybės. Svarbu nepamiršti, kad kiekvienas turi savo kelią, kuriuo eina, ir savo pamokas, kurias turi išmokti. Todėl labai svarbu, kad tarp dalyvaujančių šalių būtų kantrybės, supratimo ir dialogo.

  Kaip spręsti patėvių, pamočių ir įvaikių santykių sunkumus dvasingumo srityje

  Vienas iš pagrindinių patėvių, pamočių ir įvaikių santykių sunkumų yra autoriteto klausimas. dažnai patėvis ar pamotė jaučiasi nesaugiai, kai bendrauja su vaiku, kuris nėra jų biologinis vaikas, ir jiems gali būti sunku nustatyti ribas ir taisykles.

  Vis dėlto svarbu prisiminti, kad valdžia turi būti vykdoma su meile ir pagarba, visada siekiant vaiko gerovės. be to, labai svarbu, kad tėvai ir įtėviai gerai bendrautų, kad kiekvienas galėtų laisvai reikšti savo nuomonę ir atskleisti savo poreikius bei norus.

  Įtėviai: iššūkis šeimai spiritizmo požiūriu

  Įtėviai gali būti vertinami kaip iššūkis šeimai, bet kartu ir kaip palaiminimas. Jie suteikia mums naujų galimybių mokytis, augti ir dvasiškai tobulėti. Svarbu nepamiršti, kad kiekvienas turi nueiti savo kelią ir išmokti savo pamokas.

  Norint sveikai įveikti šį iššūkį, labai svarbu, kad tėvų ir įtėvių santykiuose vyrautų meilė, pagarba ir dialogas. Būtina suprasti, kad kiekvienas iš jų turi savo gyvenimo istoriją ir savo sunkumus, o svarbiausia - palaikyti vienas kitą ir stengtis augti kartu.

  Meilės ir pagarbos svarba tėvų, vaikų ir įtėvių sugyvenimui dvasingume

  Meilė ir pagarba yra esminiai bet kokių santykių, ypač tėvų, vaikų ir įvaikių, dalykai. Spiritizmas mus moko, kad visi žmonės nusipelno būti mylimi ir gerbiami, nepriklausomai nuo jų kilmės ar būklės.

  Tai reiškia, kad su įvaikiais reikia elgtis kaip su savais vaikais, priimti ir palaikyti jų poreikius ir troškimus. Tai taip pat reiškia, kad reikia gerbti kiekvieno iš jų skirtumus ir ribas, visada siekti harmonijos ir pusiausvyros šeimos gyvenime.

  Ar kada nors susimąstėte, ką spiritizmas sako apie įvaikius? Na, šis klausimas gali kelti daug abejonių ir klausimų. Tačiau, pasak spiritistų doktrinos, svarbu prisiminti, kad visi esame broliai Kristuje, nepriklausomai nuo kraujo ryšio. Norėdami daugiau sužinoti šia tema, apsilankykite Brazilijos spiritistų federacijos svetainėje ir įsigilinkite į šį svarbų klausimą.

  👨‍👩‍👧‍👦 💖 👀
  Šeimos samprata spiritizme Meilė ir giminystė sukuria tokius pat stiprius ryšius kaip kraujo ryšiai -
  Pakaitiniai vaikai Jie gali būti mylimi ir puoselėjami taip pat, kaip ir bet kuris biologinis vaikas. Dažnai laikomi "įsibrovėliais" į šeimos dinamiką.
  Ribotas elgesys Tai rodo dvasinės evoliucijos poreikį -
  Įtėvių vertinimas Atverkite mūsų širdis, kad priimtume juos su meile ir rūpesčiu. Įvaikiai vaikai yra mylimi ir vertinami kaip ir kiti šeimos nariai.

  Dažnai užduodami klausimai: Ką spiritizmas sako apie įvaikius?

  1. Koks yra piemens apibrėžimas spiritizme?

  Spiritizme įtėviu laikomas asmuo, kuris nėra biologinis vieno iš sutuoktinių vaikas, bet gyvena po tuo pačiu stogu ir su juo elgiamasi kaip su šeimos nariu.

  2. Ar į įvaikius dvasios žiūri kitaip?

  Ne, dvasių atžvilgiu nėra jokio skirtumo tarp biologinių vaikų ir įvaikių. Visi jie laikomi lygiais prieš dieviškuosius įstatymus.

  3) Kokie turėtų būti tėvų ir įvaikių santykiai pagal spiritizmą?

  Spiritizmas skelbia besąlygišką meilę ir brolystę tarp visų žmonių. Todėl tėvų ir įtėvių santykiai turėtų būti grindžiami pagarba, supratimu ir abipuse meile.

  4. Ar tėvai turi kokią nors ypatingą atsakomybę savo įvaikių atžvilgiu?

  Taip, tėvai privalo rūpintis savo įvaikiais, juos auklėti ir jiems vadovauti taip pat, kaip ir savo vaikams. Tai apima meilę, dėmesį ir emocinį palaikymą, kai to reikia.

  5. o patėviai, kokia yra jų atsakomybė šeimos santykiuose?

  Įvaikiai vaikai taip pat privalo integruotis į visą šeimą, gerbti savo tėvus ir brolius bei seseris, dalyvauti šeimos veikloje ir prisidėti prie visų gerovės.

  6) Kaip spiritizmas žiūri į patėvių ir biologinių vaikų paveldėjimo klausimą?

  Spiritizmo požiūriu, visi vaikai turi vienodą teisę į tėvų paliktą palikimą, nepriklausomai nuo to, ar jie yra biologiniai, ar ne. Svarbu, kad dalijimasis būtų teisingas ir lygus.

  Taip pat žr: Sapnas su kylančiu lėktuvu : reikšmė, lošimas ir daugiau

  7) Ar dažnai pasitaiko konfliktų tarp įvaikių ir biologinių vaikų, kai reikia padalyti palikimą?

  Deja, taip, bet spiritizmas moko, kad pinigai ir materialinės gėrybės yra laikini dalykai ir neturėtų būti šeimyninių ginčų motyvas. Turime prisiminti, kad meilė ir vienybė yra daug vertingesni už bet kokius materialius turtus.

  8. o kalbant apie santuoką tarp žmonių, kurie jau turi vaikų, kaip turėtų būti nustatomas patėvių bendravimas?

  Bendraamžių antrininkų sugyvenimas turėtų būti grindžiamas pagarba, tolerancija ir dialogu. Svarbu, kad jie būtų skatinami pažinti vienas kitą ir darniai gyventi kartu kaip broliai ir seserys.

  9) Ar spiritizmas laiko įvaikinimą kilniu požiūriu?

  Taip, įvaikinti įvaikį laikoma kilniu ir altruistišku poelgiu, nes tai rodo meilę ir atsidavimą kitų gerovei.

  10) Kaip spiritizmas suvokia senelių ir prosenelių vaidmenį jų įvaikių atžvilgiu?

  Seneliai vaidina svarbų vaidmenį savo įvaikių gyvenime, nes jie gali pasiūlyti meilę, prieraišumą, išmintį ir gyvenimišką patirtį. Spiritizmas vertina senelių buvimą šeimoje ir skatina juos aktyviai dalyvauti savo vaikaičių gyvenime.

  11) O kaip dėl įvaikių religinio ugdymo, kokia yra spiritizmo rekomendacija?

  Spiritizmas neprivalo išpažinti konkrečios religijos, bet rekomenduoja tėvams savo atžaloms pasiūlyti religinį ugdymą, paremtą artimo meile, labdara ir pagarba skirtumams.

  12) Kaip spiritizmas žiūri į patėvių vaikų globos klausimą tėvų išsiskyrimo atveju?

  Spiritizmas rekomenduoja, kad sprendimas dėl įvaikių globos būtų priimamas sąžiningai ir subalansuotai, atsižvelgiant į vaikų gerovę ir teisę gyventi su abiem tėvais.

  13. Kokias pagrindines dorybes pagal spiritizmą turėtų puoselėti įvaikiai?

  Įtėviai turėtų ugdyti dėkingumą, pagarbą, nuolankumą, toleranciją ir užuojautą. Šios dorybės padeda kurti sveikus ir darnius santykius šeimoje.

  14. kokia yra spiritizmo žinia tėvams ir įtėviams, kurie susiduria su sunkumais šeimos santykiuose?

  Spiritizmo žinia yra meilės, supratimo ir atleidimo žinia. Svarbu nepamiršti, kad mes visi esame besivystančios dvasios ir kad esame čia tam, kad mokytumėmės ir augtume kartu.

  15) Ir pabaigai, koks yra pagrindinis spiritizmo mokymas apie įvaikius?

  Pagrindinis spiritizmo mokymas
  Edward Sherman
  Edward Sherman
  Edwardas Shermanas yra žinomas autorius, dvasinis gydytojas ir intuityvus vadovas. Jo darbas yra orientuotas į tai, kad padėtų žmonėms susisiekti su savo vidiniu „aš“ ir pasiekti dvasinę pusiausvyrą. Turėdamas daugiau nei 15 metų patirtį, Edvardas palaikė daugybę žmonių savo gydymo seansais, seminarais ir įžvalgiais mokymais.Edvardo kompetencija slypi įvairiose ezoterinėse praktikose, įskaitant intuityvius skaitymus, energijos gydymą, meditaciją ir jogą. Jo unikalus požiūris į dvasingumą sujungia senovinę įvairių tradicijų išmintį su šiuolaikinėmis technikomis, palengvindamas gilią asmeninę transformaciją savo klientams.Be gydytojo darbo, Edvardas taip pat yra įgudęs rašytojas. Jis yra parašęs keletą knygų ir straipsnių apie dvasingumą ir asmeninį augimą, įkvepiantis skaitytojus visame pasaulyje savo įžvalgiomis ir susimąstyti skatinančiomis žinutėmis.Savo tinklaraštyje „Ezoterinis vadovas“ Edvardas dalijasi aistra ezoterinėms praktikoms ir pateikia praktinių patarimų, kaip pagerinti dvasinę gerovę. Jo tinklaraštis yra vertingas šaltinis kiekvienam, norinčiam pagilinti dvasingumo supratimą ir atskleisti tikrąjį potencialą.