Wat Spiritisme seit oer styfbern: Fyn no út!

Wat Spiritisme seit oer styfbern: Fyn no út!
Edward Sherman

Ynhâldsopjefte

Wisten jo dat spiritisme in protte te sizzen hat oer styfbern? Ja, dy bern fan it hert dy't faak sjoen wurde mei wantrouwen en sels ferachting troch guon famyljes. Mar is dit earlik? Litte wy it tegearre útfine!

Allerearst is it wichtich om it begryp famylje neffens spiritisme te begripen. Foar dizze lear is d'r net allinich de biologyske relaasje tusken âlden en bern as basis fan 'e famylje. Leafde en affiniteit kinne bânnen foarmje sa sterk as bloedbannen.

En dit is krekt wêr't styfbern yn it spul komme. Se binne net it resultaat fan 'e feriening fan' e âlders, mar se kinne like leaf en koestere wurde as elk biologysk bern. Eins binne se in protte kearen sels foar de berte troch de geast sels keazen om diel út te meitsjen fan dy famylje.

Mar spitigernôch begrypt net elkenien it sa. Styfbern wurde faak sjoen as "ynbrekkers" yn famyljedynamyk, it doel fan grappen of fersluierde krityk. It is spitich om te tinken dat der noch minsken binne mei sa'n beheinde mentaliteit, is it net?

Soksoarte gedrach lit lykwols neffens it spiritisme allinnich sjen hoefolle dizze minsken noch geastlik evoluearje moatte. Ommers, as wy allegear bruorren binne foar God, wat is it ferskil tusken in biologysk bern en in styfbern yn 'e eagen fan' e himelske Heit? Gjin!

Sa litte wy ús hert iepenje om dizze bern fan 'ehert mei alle leafde en genede dy't se fertsjinje. En as jo in styfbern binne, wit dan dat jo like leaf en wurdearre binne as elk oar lid fan jo famylje.

Wisten jo dat Spiritisme in tige nijsgjirrige sicht hat oer de relaasje tusken styfbern en styfheiten/styfmemmen? Neffens de lear is de famylje in groep sielen dy't yn ferskate ynkarnaasjes wer gearkomme om tegearre te evoluearjen. Dêrom wurde famyljebannen net allinich definieare troch bloed, mar ek troch geastlike affiniteiten.

Mar hoe om te gean mei de swierrichheden dy't yn dizze relaasje ûntsteane kinne? It wichtichste is om empasy, begryp en wjerskanten respekt te hawwen. Sympaty's lykas "gabel ûnder de fridge" kinne helpe om de famyljeomjouwing te harmonisearjen, mar it is it wurdich te betinken dat se de dialooch en it sykjen nei freedsume oplossingen net ferfange.

As jo ​​dreamden fan in auto sûnder tsjillen, it kin in teken wêze dat wat yn jo libben oanpast of reparearre wurde moat. De ynterpretaasje fan dreamen kin in manier wêze om ús ynterne konflikten better te begripen en oplossingen te finen.

Om mear te learen oer dizze ûnderwerpen en oare nijsgjirrigens fan 'e esoteryske wrâld, besjoch de Gids

Ynhâld

  Wat it spiritisme seit oer styfbern:

  As it oer styfbern praat wurdt, is it byld dat yn 't sin komt faak in drege relaasje, fol konflikten en ûnienichheid. Lykwols, neffens de spiritistyske lear, famylje bannengean fier boppe bloed bannen. Foar spiritisme wurdt de famylje foarme troch sielen dy't yn oare libbens al ferbûn wiene troch affektive bannen.

  Op dizze manier leart it spiritisme ús dat it net útmakket oft it bern út ús liif berne is of net. , hy hy is in minske lykas alle oare en fertsjinnet alle leafde en respekt dat wy biede kinne. Styfbern binne foar ús dus mar wer in kâns om ús fermogen om oaren te leaf te hawwen en te soargjen út te oefenjen.

  De relaasje tusken âlden en styfbern neffens it spiritistyske stânpunt

  Faak is de relaasje tusken âlden en styfbern kin wurde markearre troch swierrichheden en útdagings. Dit kin barre om't dizze minsken yn it proses fan ûnderling learen, inoar better kennen en in sûne en harmonieuze relaasje opbouwe.

  Sjoch ek: Fyn út wat it betsjut om te dreamen fan in bar yn Jogo do Bicho!

  Neffens spiritisme kinne de konflikten dy't yn dizze relaasje ûntsteane as kânsen sjoen wurde. foar geastlike groei en evolúsje. It is wichtich om te betinken dat elkenien har eigen paad hat om te reizgjen en har eigen lessen te learen. Dêrom is it essinsjeel dat der geduld, begryp en dialooch is tusken de belutsen partijen.

  Hoe om te gean mei de swierrichheden yn de relaasje tusken styfheiten, styfmemmen en styfbern yn it spiritisme

  Ien fan de wichtichste swierrichheden yn de relaasje tusken styfheiten, styfmemmen en styfbern is de kwestje fan autoriteit. Faak fielt de styfheit of styfmem ûnfeilich wannearomgean mei in bern dat net jo biologysk bern is en swierrichheden hawwe mei it oplizzen fan grinzen en regels.

  It is lykwols wichtich om te betinken dat autoriteit mei leafde en respekt útoefene wurde moat, altyd rjochte op it wolwêzen fan it bern bern. Dêrnjonken is it essinsjeel dat der in goede kommunikaasje is tusken âlden en styfbern, sadat elkenien har frij útdrukke kin en har behoeften en winsken bleatstelle kin.

  Styfbern: in útdaging foar de famylje út spiritistysk perspektyf

  Styfbern kinne sjoen wurde as in útdaging foar de famylje, mar ek as in segen. Se bringe ús nije kânsen foar learen, groei en geastlike evolúsje. It is wichtich om te betinken dat elkenien har eigen paad hat om te folgjen en har eigen lessen te learen.

  Om dizze útdaging op in sûne manier oan te gean, is it essinsjeel dat der leafde, respekt en dialooch is yn 'e relaasje tusken âlden en styfbern. It is needsaaklik om te begripen dat elkenien syn eigen libbensferhaal en har eigen swierrichheden hat, en dat it wichtichste is om elkoar te stypjen en te sykjen om tegearre te groeien.

  It belang fan leafde en respekt yn it neilibjen tusken âlden, bern en styfbern yn spiritisme

  Leafde en respekt binne fûneminteel yn elke relaasje, benammen yn 'e relaasje tusken âlden, bern en styfbern. Spiritisme leart ús dat alle minsken fertsjinje te wêzen leaf en respektearre, nettsjinsteande harren komôf ofbetingst.

  Dêrom is it essinsjeel dat der in sfear fan leafde en respekt binnen de famylje is. Dit betsjut dat styfbern behannelje as wiene se ús eigen bern, har wolkom hjitte en stypje yn har behoeften en winsken. It betsjut ek it respektearjen fan inoars ferskillen en grinzen, altyd sykjen nei harmony en lykwicht yn it famyljelibben.

  Ha jo oait ôffrege wat it spiritisme te sizzen hat oer styfbern? Ja, dit is in fraach dy't in protte twifels en fragen kin generearje. Mar, neffens de spiritistyske lear, is it wichtich om te ûnthâlden dat wy allegear bruorren binne yn Kristus, nettsjinsteande bloedbannen. Om mear te learen oer dit ûnderwerp, besykje de webside fan 'e Brazilian Spiritist Federation en ferdjipje djipper yn dit heul wichtige ûnderwerp.

  👨‍👩‍👧‍👦 💖 👀
  Famyljekonsept yn spiritisme Leafde en affiniteit foarmje bânnen sa sterk as bloedbannen
  Styfbern Se kinne like leaf en koestere wurde as elk biologysk bern Faak sjoen as "ynbrekkers" yn famyljedynamyk
  Beheind gedrach Toant de needsaak foar geastlike evolúsje
  Styfbern wurdearje Us hert iepenje om se te ûntfangen se mei leafde en soarch Styfbern binne like leaf en wurdearre as alle oare leden fan 'e famylje

  Faak stelde fragen: wat seit spiritisme oer styfbern?

  1. Wat is de definysje fan styfbern yn spiritisme?

  Yn it spiritisme is in styfbern in persoan dy't net de biologyske dochter is fan ien fan 'e echtpearen, mar dy't ûnder itselde dak libbet en behannele wurdt as wiene se diel fan 'e famylje.

  2. Styfbern wurde oars sjoen troch de geasten?

  Nee, foar geasten is d'r gjin ferskil tusken biologyske bern en styfbern. Allegear wurde gelyk foar de godlike wetten beskôge.

  3. Hoe moat de relaasje tusken âlden en styfbern neffens spiritisme wêze?

  Spiritisme preket ûnbedoelde leafde en bruorskip ûnder alle minsken. Dêrom moat de relaasje tusken âlden en styfbern basearre wêze op respekt, begryp en ûnderlinge genegenheid.

  4. Hawwe âlden in spesjale ferantwurdlikens foar harren styfbern?

  Ja, âlden hawwe de ferantwurdlikens om har styfbern te fersoargjen, op te lieden en te begelieden op deselde manier as se har eigen bern dogge. Dit omfettet it jaan fan leafde, oandacht en emosjonele stipe as dat nedich is.

  5. En de styfbern, wat is har ferantwurdlikens yn de famyljerelaasje?

  Styfbern hawwe ek de ferantwurdlikens om te yntegrearjen yn 'e famylje as gehiel, respektearje har âlden en sibben, dielnimme oan famyljeaktiviteiten en bydrage oan it wolwêzen fan allegear.

  6. Hoe Spiritisme sjocht de kwestje fanerfskip tusken styfbern en biologyske bern?

  Foar spiritisme hawwe alle bern gelikense rjochten op it erfskip fan har âlden, likefolle oft se biologysk binne of net. It wichtichste is dat de ferdieling mei gerjochtichheid en billikens dien wurdt.

  7. Komt it gewoanlik foar dat der konflikten binne tusken styfbern en biologyske bern as it giet om it ferdielen fan de erfenis?

  Spitigernôch, ja. Spiritisme leart lykwols dat jild en materiële guod passazjiers binne en gjin reden moatte wêze foar famylje-konflikten. It is needsaaklik om te betinken dat leafde en uny folle weardefoller binne as elke materiële rykdom.

  8. En yn relaasje ta it houlik tusken minsken dy't al bern hawwe, hoe moat it neilibjen tusken de styfbern wêze?

  It neilibjen tusken de styfbern moat basearre wêze op respekt, tolerânsje en dialooch. It is wichtich dat se stimulearre wurde om elkoar te learen en harmonieus tegearre te libjen, lykas de bruorren dy't se binne.

  9. Besjocht it spiritisme it oannimmen fan in styfbern as in foarname hâlding?

  Ja, it oannimmen fan in styfbern wurdt sjoen as in foarname en altruïstyske hâlding, om't it leafde en ynset foar it wolwêzen fan oaren oantoand.

  10. Hoe sjocht Spiritisme de rol fan pake en beppe yn relaasje ta styfbern?

  Pake en beppe spylje in wichtige rol yn it libben fan har styfbern, om't se leafde, genede, wiisheid en libbensûnderfining biede kinne. Spiritisme wurdearret de oanwêzigens fan pake en beppe yn 'e famylje enstimulearret harren om aktyf mei te dwaan oan it libben fan harren bernsbern.

  Sjoch ek: Untdek de betsjutting fan dreamen fan in positive swangerskipstest!

  11. En oangeande de religieuze oplieding fan harren styfbern, wat is de oanbefelling fan spiritisme?

  Spiritisme stelt gjin spesifike religy op, mar riedt âlders oan dat âlden harren styfbern in religieus ûnderwiis oanbiede op basis fan leafde foar de neiste, woldiedigens en respekt foar ferskillen.

  12. As it spiritisme sjocht de kwestje fan fâdij fan styfbern yn gefal fan skieding fan âlden?

  Spiritisme advisearret dat it fâdij oer styfbern op in earlike en lykwichtige wize besletten wurdt, rekken hâldend mei it wolwêzen fan de bern en it rjocht om tegearre mei beide âlden te wenjen.

  13. Hokker binne de wichtichste deugden dy't styfbern neffens spiritisme kultivearje moatte?

  Styfbern moatte tankberens, respekt, dimmenens, tolerânsje en meilibjen kultivearje. Dizze deugden helpe by it bouwen fan sûne en harmonieuze relaasjes binnen de famylje.

  14. Wat is it boadskip fan spiritisme foar âlders en styfbern dy't swierrichheden hawwe yn famyljerelaasjes?

  It berjocht fan spiritisme is ien fan leafde, begryp en ferjouwing. It wichtichste is om te ûnthâlden dat wy allegear geasten binne yn evolúsje en dat wy hjir binne om tegearre te learen en te groeien.

  15. En as lêste, wat is de wichtichste lear fan spiritisme oangeande styfbern?

  De wichtichste lear fan spiritisme yn
  Edward Sherman
  Edward Sherman
  Edward Sherman is in ferneamde auteur, geastlike healer en yntuïtive gids. Syn wurk is sintraal om yndividuen te helpen mei har ynderlike sels te ferbinen en geastlik lykwicht te berikken. Mei mear as 15 jier ûnderfining hat Edward ûntelbere persoanen stipe mei syn genêzingssesjes, workshops en ynsjochlike learingen.De saakkundigens fan Edward leit yn ferskate esoteryske praktiken, ynklusyf yntuïtive lêzingen, enerzjyhealing, meditaasje en yoga. Syn unike oanpak fan spiritualiteit kombinearret de âlde wiisheid fan ferskate tradysjes mei hjoeddeistige techniken, en fasilitearret djippe persoanlike transformaasje foar syn kliïnten.Neist syn wurk as healer is Edward ek in betûft skriuwer. Hy hat ferskate boeken en artikels skreaun oer spiritualiteit en persoanlike groei, ynspirearjende lêzers oer de hiele wrâld mei syn ynsjochsinnige en gedachteprovocerende berjochten.Troch syn blog, Esoteric Guide, dielt Edward syn passy foar esoteryske praktiken en leveret praktyske begelieding foar it ferbetterjen fan geastlik wolwêzen. Syn blog is in weardefolle boarne foar elkenien dy't besykje har begryp fan spiritualiteit te ferdjipjen en har wirklike potensjeel te ûntsluten.